دامون لیفت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات اصلی آسانسورهای هیدرولیک و خاص از قبیل شیرهای کنترل، موتورهای مستغرق، پمپ های اسکرو و ....، برای نیازمندی های بخش صنعت می باشد.در این راستا تلاش دامون لیفت برای تامین محصولات با سطح کیفیت مطلوب و در انطباق با استانداردها و دستورالعمل های فنی معتبر از شرکت های پیشرو اروپایی نظیر بلین آلمان، سایم ایتالیا، اس بی ایتالیا، پی اف بی ایتالیا، آلوایلر آلمان و ..... تمرکز یافته است.

Some Of Our Products