شیر ایمنی ترکیدگی ( راپچر ولو ) بلین آلمان

مدل : RUPTURE VALVE

برند : BLAIN

شیر ایمنی ترکیدگی مارک بلین آلمان