موتور خشک (هواخنک)

مدل : سه فاز و تکفاز

برند : GL

الکتروموتور خشک (هواخنک)