گلدانی پمپ اسکرو

مدل : گلدانی مخصوص پمپ اسکرو و موتورهای هواخنک

برند : دامون لیفت

گلدانی پمپ اسکرو