شیر کنترل سه بوبین بلین آلمان

مدل : KV2S

برند : BLAIN

شیر سه بوبین بلین آلمان