کفشک رولر آسانسور

کفشک رولر ساخت ZORLU ترکیه مدل ZMP-35-80
این نوع کفشک رولر مناسب برای حداکثر سرعت 2.5 متر برثانیه و همچنین قابل استفاده فقط برای ریل T16 است.
دامون لیفت
کفشک رولر ساخت ZORLU ترکیه مدل ZMP-35-80
کفشک رولر آسانسور ساخت TMS ترکیه مدل YHMP2
این نوع کفشک رولری مناسب برای حداکثر ظرفیت 2500 کیلوگرم و حداکثر سرعت 4 متر بر ثانیه میباشد. از دیگر ویژگیهای این مدل کفشک قابل استفاده بودن برای ریل های T5 و T9 و T16 است.
دامون لیفت
کفشک رولر آسانسور ساخت TMS ترکیه مدل YHMP2
کفشک رولر تخت آسانسور ساخت TMS ترکیه مدل STMP3
این نوع کفشک رولر دارای رولر به قطر 120 میباشد.
دامون لیفت
کفشک رولر تخت آسانسور ساخت TMS ترکیه مدل STMP3
کفشک رولر آسانسور ساخت ZORLU ترکیه مدل ZMP-35-80
این نوع کفشک رولر مناسب برای حداکثر سرعت 2.5 متر بر ثانیه و هم چنین قابل استفاده فقط برای ریل T9 است.
دامون لیفت
کفشک رولر آسانسور ساخت ZORLU ترکیه مدل ZMP-35-80